Pazi!park

krajinski arhitekti

pazipark@gmail.com

Lokacija: različne lokacije v Ljubljani Čas Izvedbe: 2014 Izvajalec: Pazi!park v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani Avto ...
KAbum!!!
Urbani sprehodi, katerih namen je ozaveščati o pomenu pešačenja v mestih in sodelovanja pri urejanju javnega prostora za pešca ...
Jane’s Walk
Ureditev namenjena varovancem zaposlitvenega centra in javnosti ustvarja priložnost za vključevanje populacije z motnjo v duševnem razvoj ...
Park druženja
Projekt otrok, staršev, vzgojiteljic in vodstva vrtca Najdihojca - Čenča za ureditev otroškega igrišča na Gubčevi v Spodnji Šiški ...
Igrišče Gubčeva
Ponovno smo z otroci spoznali različne vrste in funkcije parkov in razmišljali o različnih dejavnostih v parkih in njihovih uporabnikih ...
Zakaj imamo v mestih parke?
Pomen zelenega odprtega prostora in drevja v urbanem okolju preko pohodnega ortofoto posnetka in zabavnih obešank z liki stanja dreves ...
Mesto na dlani
Z otroci smo spoznali različne vrste in funkcije parkov ter skupaj razmišljali o različnih dejavnostih v parkih in njihovih uporabnikih ...
Muzejski park
Trajnostni koncept 3P - PRi!SPEVAJ, PREDELAJ, PRi!HRANI: izmenjava, prenova, zasaditev in ponovna raba starih cvetličnih lončkov ...
Pazi!Lonček
Priložnost za meščane, da podajo mnenja o prostorskih ureditvah v starem mestnem jedru, ki se smiselno vključijo v izhodišča za OPPN ...
Staro jedro – novi obeti
Soočanje želja, vizij in dvomov lokalne skupnosti v prikaz realnih možnosti razvoja javnega prostora ob Celovški cesti v prihodnosti ...
Celovška, kaj bo s tabo?
Stripi na Ulični zabavi, ki so obiskovalce povabili k razmišljanju o pešcu bolj prijaznih, možnostih urejanja ljubljanskih ulic in trgov ...
Za Mesto Po Dveh
Spodbuda obiskovalcem – uporabnikom vrtov in parkov, da razmislijo o pomenu, urejenosti in izgledu zelenih površin ...
Pazi!škrat obišče Floro